Disclaimer

Keuzehulp.com is een handelsnaam van Keuzehulp B.V. welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 84041315.

Keuzehulp.com helpt je bij het maken van een goede keuze voor een product. Keuzehulp.com besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Echter kan Keuzehulp.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie zoals prijsvermeldingen of producteigenschappen die vermeld staan op deze website of waar naar verwezen wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Keuzehulp.com is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan door op de website vermelde prijs- of productinformatie, verstrekte adviezen en overige door Keuzehulp.com verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten of producten.

Keuzehulp.com aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij gebruiker en/of een derde die het gevolg is van het gebruik of de verwerking van diensten en adviezen. Keuzehulp.com aanvaardt eveneens geen aansprakelijk voor door derden geleverde producten en diensten, welke al dan niet voortkomen uit een door Keuzehulp.com uitgebracht advies of aanbeveling.

Keuzehulp.com maakt gebruik van affiliate links naar verschillende webshops. Wanneer je op deze links klikt en een bestelling plaatst bij betreffende webshop, dan kan Keuzehulp.com hier een kleine vergoeding voor ontvangen van de betreffende webshop.

Privacybeleid

Keuzehulp.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Keuzehulp.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– E-mailadres (wanneer je dit zelf invult in een formulier)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Keuzehulp.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Indien je ons een bericht stuurt gebruiken we je e-mailadres om hierop te reageren.
– Indien je er voor kiest om het uitgebrachte keuzehulp advies te bewaren in je mailbox, dan gebruiken we je e-mailadres voor het versturen van het advies.
– Voor analyse-doeleinden maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we de website blijven verbeteren. Je gegevens worden hierbij zoveel mogelijk geanonimiseerd. Zo wordt er geen ip-adres of e-mailadres gedeeld. Wel kunnen apparaat-kenmerken zoals het type internetbrowser of apparaat merk worden bijgehouden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Keuzehulp.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Keuzehulp.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Keuzehulp.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Keuzehulp.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie dit artikel voor verdere toelichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Keuzehulp.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Aanbevelingsystemen

Keuzehulp.com toont productaanbevelingen. Deze aanbevelingen worden zorgvuldig samengesteld o.b.v. verschillende facturen:

 • Productspecificaties:
  • In hoeverre de specificaties van een product
   • aansluiten op de ingevoerde wensen van de gebruiker.
   • beter zijn dan de specificaties van andere producten.
    • In het geval van een laptop wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de snelheid van de laptop (geheugen en processor).
 • Verkoopprijs van het product:
  • In hoeverre de verkoopprijs van een product
   • aansluit op het ingevoerde budget van de gebruiker.
   • zich verhoudt tot de prijs van andere producten.
 • Verkrijgbaarheid van het product:
  • In hoeverre het product op voorraad is bij
   • de aangesloten webshops.
   • webshops met korte levertijd en goede klantenservice.