Disclaimer

Keuzehulp.com helpt je bij het maken van een goede keuze voor een product. Keuzehulp.com besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Echter kan Keuzehulp.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie zoals prijsvermeldingen of producteigenschappen die vermeld staan op deze website of waar naar verwezen wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Keuzehulp.com is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan door op de website vermelde prijs- of productinformatie, verstrekte adviezen en overige door Keuzehulp.com verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten of producten.

Keuzehulp.com aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij gebruiker en/of een derde die het gevolg is van het gebruik of de verwerking van diensten en adviezen. Keuzehulp.com aanvaardt eveneens geen aansprakelijk voor door derden geleverde producten en diensten, welke al dan niet voortkomen uit een door Keuzehulp.com uitgebracht advies of aanbeveling.